Onze werkzaamheden op staal- en werktuigbouwkundig gebied bestaan uit de volgende activiteiten:

Ontwerpen en engineering:

Door KnookStaal kan het ontwerp en engineering worden verzorgd van:

Staal- en Werktuigbouwkundige installaties
Elektrische installaties en besturing
Civiele constructies

Fabricage:

In de eigen bedrijfshal worden de staal- en werktuigbouwkundige onderdelen gefabriceerd.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw verzorgen wij, op basis van een uitvoeringsontwerp, de staal- en werktuigbouwkundige constructies voor de weg- en waterbouw. Van het opbouwen van de mal tot aan het eindproduct.

Hierbij kunnen wij voldoen aan de hoogste klassering van de EN 1090-2:2008/A1:2011

Montage:

KnookStaal heeft een ervaren montageteam die het monteren van de staal/ en Werktuigbouwkundige installaties op locatie verzorgd. Dit vindt plaats op basis van opgestelde montageplannen, waar tevens een hijsplan deel van uitmaakt.

Renovatie en Restauratie:

Bij renovatie en restauratie is het vaak nodig de staal- en werktuigbouwkundige installaties te demonteren en af te voeren naar onze werkplaats waar vervolgens de renovatie en/of restauratie plaats vindt. Het afvoeren kan plaatsvinden over weg en/of water. Bij restauratie hebben we regelmatig te maken met Monumentenzorg, waarbij geklonken constructies, indien dit door de Monumentenzorg of Opdrachtgever gewenst is, opnieuw worden geklonken

Onderhoud

Dit kan regulier onderhoud zijn aan werktuigbouwkundige en elektrische installaties met als doel de staat van het object en de beschikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden. Het kan echter ook groot onderhoud zijn waarbij uitgebreidere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Inspectie

Op basis van onze kennis, deskundigheid en ervaring zijn wij in staat een betrouwbaar en verantwoord inspectierapport op te stellen met, indien gewenst, verbetervoorstellen.