Duurzaam ondernemen

Milieumanagement wordt heden ten dage steeds meer toegepast in het perspectief van duurzame ontwikkeling. Ook bij KSM is men zich ervan bewust dat verantwoord ondernemen en het beter omgaan met ons milieu ons allen ten goede komt. Om hier systematisch aan te werken vormt dit een vast onderdeel binnen de organisatie. De kwaliteits- en milieuborging is derhalve onderdeel van het ondernemingsbeleid en is niet alleen de taak van de Kwaliteitsmanager, KVGM-Coördinator of Directie, maar van alle medewerkers op kantoor en op de werkvloer.

Zuinig met energie

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Knook Staal en Machinebouw bewust gekozen voor Windkracht 220.

Net als zoveel andere bedrijven om ons heen is ook Knook Staal en Machinebouw zich er van bewust dat het verminderen van de CO 2 uitstoot niet alleen een besparing oplevert op energie, maar dat het, belangrijker nog, ook veel beter voor het milieu is waardoor het toekomstig klimaat voor onze nakomelingen ook meer leefbaar wordt.

CO2

In het kader van de CO 2 reductie wordt jaarlijks de footprint berekend en wordt aan de hand hiervan de doelstellingen bepaald die bij kunnen dragen aan een mindere CO 2 uitstoot en derhalve een beter milieu. Het CO 2 bewustzijn wordt niet alleen toegepast binnen de eigen organisatie, maar ook bij uitvoering op de diverse projecten bijvoorbeeld door hergebruik van materialen en waar mogelijk toepassing van duurzame energie.

CO2 Prestatieladder