De projecten die door KnookStaal zijn uitgevoerd variëren van kleine projecten die in een kort tijdsbestek kunnen worden uitgevoerd tot omvangrijke projecten waarvan de doorlooptijd soms meer kan bedragen dan één jaar. Elk project wordt echter door ons met de meeste zorg uitgevoerd.

Onderstaand vindt u een selectie van enkele projecten die door ons in de laatste jaren zijn uitgevoerd.

Beweegbare Bruggen
Sluizen
Stuwen