Ontwerpen en engineering

Door KnookStaal kan het ontwerp en engineering worden verzorgd van:

Staal- en Werktuigbouwkundige installaties
Elektrische installaties en besturing
Civiele constructies

Fabricage

In de eigen bedrijfshal worden de staal- en werktuigbouwkundige onderdelen gefabriceerd.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw verzorgen wij, op basis van een uitvoeringsontwerp, de staal- en werktuigbouwkundige constructies voor de weg- en waterbouw. Van het opbouwen van de mal tot aan het eindproduct.

Hierbij kunnen wij voldoen aan de hoogste klassering van de EN 1090-2:2008/A1:2011

Montage

KnookStaal heeft een ervaren montageteam die het monteren van de staal/ en werktuigbouwkundige installaties op locatie verzorgd. Dit vindt plaats op basis van opgestelde montageplannen, waar tevens een hijsplan deel van uitmaakt.

Renovatie en Restauratie

Bij renovatie en restauratie is het vaak nodig de staal- en werktuigbouwkundige installaties te demonteren en af te voeren naar onze werkplaats waar vervolgens de renovatie en/of restauratie plaats vindt.

Onderhoud

Dit kan regulier onderhoud zijn aan werktuigbouwkundige en elektrische installaties met als doel de staat van het object en de beschikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden. Het kan echter ook groot onderhoud zijn waarbij uitgebreidere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Inspectie

Op basis van onze kennis, deskundigheid en ervaring zijn wij in staat een betrouwbaar en verantwoord inspectierapport op te stellen met, indien gewenst, verbetervoorstellen.

Over ons:

KnookStaal is opgericht op 1 mei 1940 en heeft decennia lang ervaring op het gebied van staal- en werktuigbouwkundige installaties voor de Infra markt, zoals vaste bruggen, beweegbare bruggen, sluizen, stuwen, verkeersportalen e.d.

Het heeft de voorkeur van KnookStaal om zelfstandig werken te scoren, waarbij wij als hoofdaannemer optreden. Ons bedrijf werkt vooral op basis van openbare aanbestedingen voor regionale en landelijke overheidsinstanties, waarbij wet- en regelgeving en het maatschappelijk belang succesfactoren zijn.

De uitvoering van de projecten geschiedt op een transparante en open wijze waarbij speciale aandacht wordt besteedt aan beheersing van de processen en het afdekken van risico’s op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Een goede samenwerking en overleg met de Opdrachtgever is daarbij een pre, waarbij de Opdrachtgever tevens kan rekenen op een goed advies van KnookStaal.

Projecten

De projecten die door KnookStaal zijn uitgevoerd variëren van kleine projecten die in een kort tijdsbestek kunnen worden uitgevoerd tot omvangrijke projecten waarvan de doorlooptijd soms meer kan bedragen dan één jaar. Elk project wordt echter door ons met de meeste zorg uitgevoerd.

Onderstaand vindt u een selectie van enkele projecten die door ons in de laatste jaren zijn uitgevoerd.

Beweegbare Bruggen
Sluizen
Stuwen
ISO 9001

De internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 3834-2

Uitgebreide kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen zowel in werkplaatsen als op bouwplaatsen

VCA**

Het certificeringsniveau gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, alsook op de VGM-structuur

ISO 14001

De internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem

Vanzelfsprekend zijn wij ISO 9001-2015, NEN-EN 1090-1, executieklasse 4, ISO 14001:2015, CO2 niveau 5 en VCA** gecertificeerd.

KnookStaal is gevestigd op het bedrijventerrein Moerdijk nabij goede uitvalswegen zowel over de weg als over het water.