Projectinformatie
Projectlocatie: Rotterdam – Overschie – Spaanse Polder
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Opleverdatum: 17 oktober 2007

In opdracht van de Gemeente Rotterdam is de oude brug  (verbinding tussen de Tweede Hoogenbanweg te Overschie en het industrieterrein Spaanse Polder) en het voormalige brugwachtershuisje  gesloopt en vervolgens is op dezelfde plaats een compleet nieuwe brug inclusief onderbouw teruggeplaatst.

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder dat daar het scheepvaartverkeer enige hinder van heeft ondervonden.

Oude brug

Nieuwe brug